ESIPUHE

 

SISÄLLYSLUETTELO

Contents

 

TERVEHDYS 20-VUOTIAALLE LÄÄKETIETEELISEN FYSIIKAN JA TEKNIIKAN YHDISTYKSELLE

 

LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN JA TEKNIIKAN YHDISTYS 20 VUOTTA

The 20th anniversary of the Finnish Society for Medical Physics and Medivcal Engineering

 

BIOLÄÄKETIETEELIS-TEKNISEN YHTEISTYÖN SYNTYMÄVAIHEISTA JA TULEVAISUUDESTA MAASSAMME

The Beginning and the Future of the Co-operation in Biomedical Engineering in our Country

 

SAIRAALA TEKNISEN TUTKIMUKSEN ALKU TAMPEREELLA

The Beginning of the Clinical Engineering Research at Tampere

 

YHDISTYKSEN PERUSTAMISTA EDELTÄNYT AIKA

The Time Preceding the Foundation of the Society

 

TEKNIIKKAA JA YHTEISTYÖTÄ

Engineering and Co-operation

 

KLIININEN FYSIOLOGIA JA LÄÄKETIETEELLINEN TEKNIIKKA

Clinical Physiology and Medical Engineering

 

SAIRAALAFYSIIKKAA SUOMESSA - ALAN KEHITYS, TYÖKENTTÄ JA PÄTEVÖITYMINEN

Medical Physiscs in Finland

 

YHDISTYKSEMME KANSAINVÄLISEN KONFERENSSIN ISÄNTÄNÄ

Our Society as the host of the International Conference

 

KANSAINVÄLISET SUHTEET

International Relations

 

LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN JA TEKNIIKAN YHDISTYKSEN 20-VUOTISHISTORIIKKI

The History of 20 Years Old Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

 

LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN JA TEKNIIKAN YHISTYKSEN LUOTTAMUSHEKILÖT

Officers of the Finnish Society for Medical Physiscs and Medical Engineering

 

YHDISTYKSEN KUNNIAJÄSENET

Honorary Members

 

YHDISTYKSEN KOKOUSJULKAISUT

Publications of the Society