LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN JA

TEKNIIKAN YHDISTYS

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

JUHLAKIRJA

Anniversary publication

1968 – 1988

Toimittaneet (eds.): Jaakko Malmivuo ja Juha Nousiainen

ISBN 951-99929-8-7

Tampere, 1988