Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        


News and events


Kumppanuus INSTICC:n kanssa / Partnership with INSTICC

LFTY on tehnyt Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communicationin (INSTICC, portal.insticc.org) kanssa kumppanuussopimuksen, jossa yhdistykset lupautuvat tukemaan toisiaan tieteellisestä näkökulmasta molempien eduksi. Kumppanuus tarjoaa Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen jäsenille INSTICC:n järjestämien tai tukemien konferenssien osallistumismaksun INSTICC:n jäsenhintaan. Seuraava biolääketieteen tekniikan alan konferenssi on Roomassa helmikuussa 2024, BIOSTEC 2024, biostec.scitevents.org.

LFTY has entered into a partnership agreement with Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC, portal.insticc.org) in which both associations agree to support each other from a scientific perspective for their mutual benefit. The partnership provides members of the Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering a registration fee of the conferences organized or sponsored by INSTICC equal to the one given to INSTICC member. The next conference on the field of Biomedical Engineering will be in Rome on February 2024, BIOSTEC 2024, biostec.scitevents.org.

Liity jäseneksi! - LFTY-jäsenetuja

LFTY ry on International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) ja European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) -yhdistysten jäsen, minkä ansiosta LFTY ry:n jäsenet saavat ko. yhdistysten järjestämissä kongresseissa alennusta osallistumismaksuista, kuten lähiaikoina:
  • 60 euron alennus: 19th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 12-14.6.2023, Liepaja, Latvia (https://nbc2023.lmifb.lv).
  • 100 euron alennus: 16th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON) and the 5th International Conference on Medical and Biological engineering (CMBEBIH), 14-16.9.2023, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (https://cmbebih.com/index.php).

LFT-päivä pidetään Kuopiossa 22-23.2.2024.

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan eli LFT-päivän ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyämahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan kuuluvien vuonna 2023 tehtyjen diplomi- ja pro gradu -täiden posterinäyttely, jossa paras / parhaat posterit palkitaan.

LFT Day will be in Kuopio 22-23.2.2024.

The aim of the Medical Physics and Technology Day, or LFT Day, is to activate new young members to the association and to improve research and teaching collaboration opportunities by bringing research and students from different locations together. At the event, a poster exhibition of diploma and master's theses completed in 2023 within the association's field will be organized, where the best poster(s) will be awarded.


LFT-päivä pidettiin Oulussa 9.2.2023.

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan eli LFT-päivän ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyämahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan kuuluvien vuonna 2022 tehtyjen diplomi- ja pro gradu -täiden posterinäyttely, jossa paras / parhaat posterit palkitaan. Palkintosumma on 2022 EUR, joka voidaan antaa yhdelle tai jakaa N:n henkilän kesken. Posterinäyttelyyn voivat lähettää abstrakteja vuonna 2022 lääketieteellisen fysiikan tai tekniikan alalta lopputyänsä tehneet / valmistuneet henkilät. Posteri voi olla joko suomen- tai englanninkielinen. Tapahtumassa on opiskelijoiden lopputäiden lisäksi suullisia esityksiä sekä paikallisilta tutkijoilta että kansallisilta / kansainvälisiltä yrityksiltä. Yrityksiä on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan jo toistakymmentä. Suullisissa esityksissä kerrotaan paikallisesta lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tutkimuksesta ja esitellään alalla toimivia yrityksiä. Pro gradu- ja diplomityäpostereiden lisäksi järjestäjät toivovatkin paikalle opetus- ja tutkimuslaitosten ja tutkijakoulujen omia esitteitä / esittelypostereita. Samoin alan yritysten esittelypisteet ovat tervetulleita. Järjestäjät toivovat paikalle runsasta osanottoa.


LFT Day was held in Oulu on 9th of February, 2023.

The aim of the day is to activate new members to the society as well as improve research and education collaboration between medical physics and medical engineering professionals and students in Finland. The event includes poster competition for all master theses completed in 2022. Students who received master's degree in 2022 can present their master thesis work as a poster in a poster competition during the event. Poster can be either in Finnish or in English. You will have a good opportunity to tell about your work and make new contacts with students and professionals working in the bio-medical physics and engineering fields. Moreover, during the day you can attend to high-quality lectures and poster sessions from the experts in the field. Oral presentations are given by both the local scientists and national and international companies. Currently, more than ten companies in the field have expressed their willingness to participate. Booths by the companies are more than welcome. Organizers hope large attendance at the meeting.


Yhdistyksen vuosikokous 21.4.2022 Otaniemessä

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen sääntämääräinen vuosikokous pidettiin LFT-päivän yhteydessä Espoon Otaniemessä 21.4.2022. Vuosikokouksessa esiteltiin mm. yhdistyksen toimintaker-tomus ja tilinpäätäs vuodelle 2021 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Kokouksessa päätettiin myäs yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta. Puheenjohtajaksi valittiin prof. Simo Särkkä (Aalto-yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi dos. Jari Viik (Tampereen yliopisto). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa dos. Jani Keyriläinen (Turun yliopistollinen keskussairaala) ja taloudenhoitajana dos. Antti Kulkas (Seinäjoen keskussairaala). Hallituksen muut jäsenet vuonna 2022 ovat prof. Pekka Hänninen (Turun yliopisto), dos. Timo Liimatainen (Oulun yliopisto), dos. Mikko Nissi (Itä-Suomen yliopisto), prof. Tapio Seppänen (Oulun yliopisto) ja dos. Petri Tanska (Itä-Suomen yliopisto).


LFT-päivää vietettiin 21.4.2022

LFT-päivä 2022 pidettiin Espoon Otaniemessä 21.4.2022.YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS ETäYHTEYKSIN 15.03.2021 KLO 16.00


LFT-päivää vietetään Espoossa 23.9.2021 (PERUUTETTU)


AN ANNUAL MEETING (REMOTE) OF THE ASSOCIATION WILL BE ON MARCH 15, 2021 AT 4.00 P.M. ___________________________________________________

The annual Medical Physics and Medical Engineering Day (LFT Day) will be held in Espoo on September 23, 2021 (CANCELLED)
Kannattajajäsenet
Kansalliskomitea
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen vuosikokoukset
LFT-päivä
Ota yhteyttä

Other interesting

  • IFMBE, International Federation for Medical and Biological Engineering
  • EAMBES, European Alliance for Medical and Biological Engineering & Sciences
  • IEEE/EMBS, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
  • ESEM, European Society for Engineering and Medicine
  • TSV, Tieteellisten seurain valtuuskunta