Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        


News and events


LFT-päivä pidetään Oulussa 9.2.2023.

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan eli LFT-päivän ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyömahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan kuuluvien vuonna 2022 tehtyjen diplomi- ja pro gradu -töiden posterinäyttely, jossa paras / parhaat posterit palkitaan. Palkintosumma on 2022 EUR, joka voidaan antaa yhdelle tai jakaa N:n henkilön kesken. Posterinäyttelyyn voivat lähettää abstrakteja vuonna 2022 lääketieteellisen fysiikan tai tekniikan alalta lopputyönsä tehneet / valmistuneet henkilöt. Posteri voi olla joko suomen- tai englanninkielinen. Tapahtumassa on opiskelijoiden lopputöiden lisäksi suullisia esityksiä sekä paikallisilta tutkijoilta että kansallisilta / kansainvälisiltä yrityksiltä. Yrityksiä on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan jo toistakymmentä. Suullisissa esityksissä kerrotaan paikallisesta lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tutkimuksesta ja esitellään alalla toimivia yrityksiä. Pro gradu- ja diplomityöpostereiden lisäksi järjestäjät toivovatkin paikalle opetus- ja tutkimuslaitosten ja tutkijakoulujen omia esitteitä / esittelypostereita. Samoin alan yritysten esittelypisteet ovat tervetulleita. Järjestäjät toivovat paikalle runsasta osanottoa.


LFT Day will be held in Oulu on 9th of February, 2023.

The aim of the day is to activate new members to the society as well as improve research and education collaboration between medical physics and medical engineering professionals and students in Finland. The event includes poster competition for all master theses completed in 2022. Students who received master's degree in 2022 can present their master thesis work as a poster in a poster competition during the event. Poster can be either in Finnish or in English. You will have a good opportunity to tell about your work and make new contacts with students and professionals working in the bio-medical physics and engineering fields. Moreover, during the day you can attend to high-quality lectures and poster sessions from the experts in the field. Oral presentations are given by both the local scientists and national and international companies. Currently, more than ten companies in the field have expressed their willingness to participate. Booths by the companies are more than welcome. Organizers hope large attendance at the meeting.


Yhdistyksen vuosikokous 21.4.2022 Otaniemessä

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin LFT-päivän yhteydessä Espoon Otaniemessä 21.4.2022. Vuosikokouksessa esiteltiin mm. yhdistyksen toimintaker-tomus ja tilinpäätös vuodelle 2021 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta. Puheenjohtajaksi valittiin prof. Simo Särkkä (Aalto-yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi dos. Jari Viik (Tampereen yliopisto). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa dos. Jani Keyriläinen (Turun yliopistollinen keskussairaala) ja taloudenhoitajana dos. Antti Kulkas (Seinäjoen keskussairaala). Hallituksen muut jäsenet vuonna 2022 ovat prof. Pekka Hänninen (Turun yliopisto), dos. Timo Liimatainen (Oulun yliopisto), dos. Mikko Nissi (Itä-Suomen yliopisto), prof. Tapio Seppänen (Oulun yliopisto) ja dos. Petri Tanska (Itä-Suomen yliopisto).


LFT-päivää vietettiin 21.4.2022

LFT-päivä 2022 pidettiin Espoon Otaniemessä 21.4.2022.YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS ETÄYHTEYKSIN 15.03.2021 KLO 16.00


LFT-päivää vietetään Espoossa 23.9.2021 (PERUUTETTU)


AN ANNUAL MEETING (REMOTE) OF THE ASSOCIATION WILL BE ON MARCH 15, 2021 AT 4.00 P.M. ___________________________________________________

The annual Medical Physics and Medical Engineering Day (LFT Day) will be held in Espoo on September 23, 2021 (CANCELLED)
Kannattajajäsenet
Kansalliskomitea
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen vuosikokoukset
LFT-päivä
Ota yhteyttä

Online tiedotteet
Tulevia konferensseja
Väitöskirjoja

Other interesting

  • IFMBE, International Federation for Medical and Biological Engineering
  • EAMBES, European Alliance for Medical and Biological Engineering & Sciences
  • IEEE/EMBS, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
  • ESEM, European Society for Engineering and Medicine
  • TSV, Tieteellisten seurain valtuuskunta