Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFTY:n hallitus 2019

Puheenjohtaja:
Prof. Pekka Hänninen
Turun yliopisto
pekka.e.hanninen(at)utu.fi
Sihteeri:
Dos. Jani Keyriläinen
Turun yliopistollinen keskussairaala
secretary(at)lfty.fi
Varapuheenjohtaja:
Prof. Risto Ilmoniemi
Aalto-yliopisto
risto.ilmoniemi(at)aalto.fi
Taloudenhoitaja:
Prof. Pasi Karjalainen
Itä-Suomen yliopisto
pasi.karjalainen(at)uef.fi
Prof. Tapio Seppänen
Oulun yliopisto
tapio.seppanen(at)oulu.fi
Prof. Jari Viik
Tampereen yliopisto
jari.viik(at)tut.fi
Prof. Rami Korhonen
Itä-Suomen yliopisto
rami.korhonen(at)uef.fi
Prof. Miika Nieminen
Oulun yliopisto
miika.nieminen(at)oulu.fi
Prof. Simo Särkkä
Aalto-yliopisto
simo.sarkka(at)aalto.fi