Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan kansalliskomitea

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan kansalliskomitea toimii Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen (LFTY) yhteydessä. Kansalliskomiteassa on edustettuina jäseniä LFTY:stä ja Sairaalafyysikot ry:stä. Kansalliskomitea edustaa Suomessa sekä LFTY:n kattojärjestöjä, International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) ja European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES), että Sairaalafyysikot ry:n kattojärjestöjä, International Organization for Medical Physics (IOMP) ja European Federation of Organisations in Medical Physics (EFOMP). IFMBE ja IOMP ovat International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM) -yhdistyksen jäseniä, joka puolestaan on ollut vuodesta 1999 ICSU:n jäsenenä.

IFMBE on perustettu vuonna 1959 ja siihen kuuluu 120 000 jäsentä 58 eri jäsenorganisaatiosta. Sen tavoitteena on lääketieteellisen tekniikan alueella tukea tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta sekä levitää tietoa ja edistää yhteistoimintaa. IFMBE järjestää maailman kongressia ja paikallisia konferensseja, julkaisee tieteellistä lehteä Medical & Biological Engineering & Computing (MBEC), konferenssijulkaisuja, kirjoja sekä omaa uutiskirjettä.

IOMP on perustettu vuonna 1963 ja nykyisin siihen kuluu yli 18 000 sairaalafyysikkoa 80 eri maassa. Sen tehtävänä on kehittää lääketieteellisen fysiikan ammatillisia käytänteitä levittämällä tieteellistä ja teknistä tietoa sekä edistää opetuksellista ja ammatillista osaamista laadukkaan lääketieteellisen hoidon takaamiseksi potilaille.

In English


Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Jari Viik
Tampereen teknillinen yliopisto
PL 692
33101 Tampere
s-posti: jari.viik[at]tut.fi

Sihteeri
Jan-Erik Palmgren
Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 1777
70211 Kuopio
s-posti: jan-erik.palmgren[at]kuh.fi

Hallitus
Puheenjohtaja Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto
Sihteeri Jan-Erik Palmgren, Kuopion yliopistollinen sairaala
Rahastonhoitaja Pasi Karjalainen

Jäsenet
Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto
Petro Julkunen, Kuopion yliopistollinen sairaala
Hannu Eskola, Tampereen teknillinen yliopisto
(Varajäsen Tapio Ollonqvist, Turun yliopistollinen sairaala)

Lisätietoja