Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        Kotimaisia yhteisöjä

Tutkimuskeskuksia

Teknologiakeskuksia (lääketieteellinen tekniikka/lääketiede)

Yhdistyksiä

Sairaanhoitopiirit (yliopistosairaalat)