Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        


(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivät Kuopiossa 22-23.2.2024

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivien eli LFT-päivien ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyömahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan kuuluvien vuonna 2023 tehtyjen diplomi- ja pro gradu -töiden posterinäyttely, jossa paras / parhaat posterit palkitaan. Palkintosumma on 2023 EUR, joka voidaan antaa yhdelle tai jakaa N:n henkilön kesken. Posterinäyttelyyn voivat lähettää abstrakteja vuonna 2023 lääketieteellisen fysiikan tai tekniikan alalta lopputyönsä tehneet / valmistuneet henkilöt. Posteri voi olla joko suomen- tai englanninkielinen. Tapahtumassa on opiskelijoiden lopputöiden lisäksi suullisia esityksiä sekä paikallisilta tutkijoilta että kansallisilta / kansainvälisiltä yrityksiltä. Yrityksiä on tyypillisesti ilmoittautunut mukaan pari kymmentä. Suullisissa esityksissä kerrotaan paikallisesta lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tutkimuksesta ja esitellään alalla toimivia yrityksiä. Pro gradu- ja diplomityöpostereiden lisäksi järjestäjät toivovatkin paikalle opetus- ja tutkimuslaitosten ja tutkijakoulujen omia esitteitä / esittelypostereita. Samoin alan yritysten esittelypisteet ovat tervetulleita. Järjestäjät toivovat paikalle runsasta osanottoa.

Uutta! Väitöskirjatutkijaesityksiä toisena päivänä

Uutta! Paras paperi 2023 -kilpailu

Rekisteröityminen (15.2.2024 mennessä)

Huom! Abstraktien deadline (posterikilpailu + väitöskirjatyöt) tarkennettu 8.2. (jotta posterin ehtii printatakin).

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/3F1FC0AED3C07B71

LFT Days in Kuopio in 22-23.2.2024

The aim of the Medical Physics and Technology Days, or LFT Days, is to activate new young members to the association and to improve research and teaching collaboration opportunities by bringing research and students from different locations together. At the event, a poster exhibition of diploma and master's theses completed in 2023 within the association's field will be organized, where the best poster(s) will be awarded. The prize amount is 2023 EUR, which can be given to one person or divided between N people. Abstracts can be sent to the poster exhibition by persons who completed their final work/graduated in the field of medical physics or technology in 2023. The poster can be in either Finnish or English. In addition to students' theses, the event includes oral presentations from both local researchers and national/international companies. Typically, around twenty companies have signed up. Oral presentations tell about local medical physics and engineering research and introduce companies operating in the field. In addition to master's degree and diploma thesis posters, the organizers hope to have their own brochures / presentation posters of teaching and research institutes and graduate schools. Likewise, presentation points from companies in the field are welcome. The organizers hope for a large turnout.

New! PhD work presentations on the second day

New! Best paper 2023 competition

Registration (by 15.2.2024)

Note! Abstract deadline (poster competition + PhD works) is set to Feb 8 (to have time to print the posters).

Link: https://link.webropolsurveys.com/S/3F1FC0AED3C07B71

The address

Auditorium MS302 on the 3rd floor of the Medistudia building (Yliopistonrinne 3, 70210 Kuopio).

Hotel Instructions

2024_LFT_paivat_hotel_instructions.pdf (FI & EN)

Program

The program can be found here: 2024_LFT_paivat_ohjelma_FINAL.pdf

Guidelines for poster presentation

Poster template is here: lft2024_abstract_template.docx

Please prepare a poster of your master's thesis work preferably in English with size A0 (portrait orientation). In the poster competition, each participant will give a max 3-minute presentation of their work. Presentations are given in power-pitch format with presentation slides in the auditorium, after which the jury and the audience can ask 1-3 questions. Presentations are encouraged to be held in English, but Finnish is also allowed. Both presentations and posters are evaluated for the competition.

The jury will grade each presentation based on:

Here are some tips for preparing the poster: