Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 9.2.2006, Sähkötalo, Tampereen teknillinen yliopisto

(Aiemmat LFT-päivät)

Lyhyesti: 19 posterikisaajaa, 160 LFT-päivän osallistujaa, 10 eri projektiesittelyä TTY:lta ja TaY:lta, 3 laitosposteria TTY ja HY, 4 firmaa.
Posterikisaajat | Lyhennelmät | Abstracts of rewarded works

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää viidettä LFT-päivää vietettiin Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan rakennuksessa. Päivä aloitetiin postereihin ja yritysten ständeihin tutustumisella sähkötalon toisen kerroksen aulassa. Posterinäyttelyyn oli ilmoittautunut 19 vuonna 2005 valmistunutta lopputyötä. Aamupäivän postereihin tutustuminen keräsikin väkeä paikalle runsaslukuisesti, opiskelijoita Helsingistä, Kuopiosta ja Oulusta oli saapunut omilla bussikuljetuksilla, osa jo edellisenä päivänä. Paikalla parveili myös muita opiskelijoita sillä LFT-päivän lisäksi TTY:lla järjestettiin samaan aikaan yrityspäivät. Yrityspäivien sähkö- ja tietotekniikan alan yrityksiä olikin runsaasti esillä sähkötalon yläaulassa.

LFT-päivän yleisöä
Professorit Jari Hyttinen, Riitta Suuronen ja LFT-päivän ennätysyleisö kuuntelemassa keskittyneesti Tampereen teknillisen yliopiston lääketieteellisen tekniikan tutkimushankkeiden esittelyä.

Avajaiset ja Tampereen teknillisen yliopiston luennot

Tapahtuman avajaisia ja luentoja varten oli varattu 100 hengen luentosali, joka täyttyi välittömästi ääriään myöten. Lisäpaikkoja järjesteltiin ylimääräisin tuolein ja osa joutui istumaan portailla. Tapahtumaan osallistui kaikenkaikkiaan 160 opiskelijaa ja tutkijaa. LFTY:n puheenjohtaja prof. Timo Jämsä toivotti kaikki tervetulleeksi ja kertoi yhdistyksestä, LFT-päivän tarkoituksesta ja tulevasta ohjelmasta. Tampereen teknillisen yliopiston tervehdyksen toi rehtori Jarl-Thure Eriksson. Puheessaan TTY:n rehtori paitsi toivotti tapahtumalle menestystä, niin esitteli mielenkiintoisesti lääketieteellisen tekniikan historiaa aivotutkimuksen saralta ja haastoi kuulijat osallistumaan aktiivisesti tutkimukseen.
Paikallisen lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimushankkeiden esittelyn aloitti prof. Jari Hyttinen Ragnar Granit instituutista, kertoen lääketieteellisen tekniikan opetuksesta ja tutkimuksesta TTY:lla ja Tampereen alueella. Neljän pirkanmaalaisen korkeakoulun ainutlaatuisesta yhteistyöstä hyvinvointiteknologian alalla, HYVITE-ohjelmasta, kertoi prof. Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopiston Terveystieteen laitokselta. Bioteknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen ja kliinisiin sovelluksiin keskittyvää BioneXt Tampere-ohjelmaa esitteli Finn-Medi Tutkimuksen toimitusjohtaja Matti Eskola. Prof. Hannu Eskola kertoi juuri päättyneen eTampere-ohjelman saavutuksista. Aamupäivän päätteeksi TTY:n prof. Jari Hyttinen, Ragnar Granit instituutti, prof. Jukka Vanhala, Elektroniikan laitos, prof. Jukka Lekkala, Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos ja lehtori Heikki Huttunen, Signaalinkäsittelyn laitos kertoivat laitoksillaan menossa olevista hankkeista, joissa erinomaisesti korostui monitieteisyys ja yhteistyön tarve.
Iltapäivällä esitykset jatkuivat biomateriaali ja kudosteknologioiden esittelyillä Prof. Minna Kellomäki, Biomateriaalitekniikan laitos, esitteli biomateriaalitekniikan tutkimusta ja hanke-esittelyjen päätteeksi prof. Riitta Suuronen kertoi Solu- ja kudosteknologiakeskus Regean toiminnasta.

Posterikisa

Posterinäyttelyyn osallistui 19 posteria, yksi esittäjä kuitenkin oli estynyt tulemaan paikalle. Aamupäivän aikana tuomaristo ja muut LFT-päivän osallistujat saivat omaan tahtiin tutustua postereihin. Varsinaisen posterien arvioinnin tuomaristo aloitti lounastauon jälkeen. Jokaiselle esittelijälle oli ohjeeksi annettu esitellä posteriaan suullisesti maksimissaan kolme minuuttia. Tuomaristolla ja yleisöllä oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Kilpailijat olivat valmistautuneet esityksiinsä hyvin ja ohjeistuksen mukaisesti. Niinpä tuomaristonkin toiminta eteni varsin ripeästi ja ja tiukasta aikataulusta huolimatta kaikki posterit saatiin käytyä läpi aikataulun mukaisesti
Arvioinneissaan tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi viisi parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden viisi parasta yhteiselle listalle. Tämän jälkeen tuomaristo keskuudessaan kävi vielä vilkkaan ja yksityiskohtaisen keskustelun tarkemmista perusteluista palkintojen myöntämiseksi. Posterien tasaisuudesta kertoo hyvin, että ääniä tuomareilta sai kaiken kaikkiaan 11 eri posteria.

Posterinäyttelyn osallistujat ja heidän lopputyöt

Yritysesittelyt

Iltapäivän laitosesittelyn jälkeen tilaisuutta tukeneet yritykset esittelivät toimintojaan. GE Healthcare Finlandin toimintaa ja tuotteita esitteli Riina Rautee. PaloDEx Groupin yritysesittelyn piti tutkimuspäällikkö Martti Kalke. Planmecan ja Planmedin tuotteista ja toiminnoista kertoi Timo Ihamäki.

Kalke
Martti Kalke, PaloDEx Group, ja Timo Ihamäki, Planmed, esittelivät yritystensä toimintaa.

Posteripalkinnot

Tuomaristo oli jälleen vaikean tehtävän edessä. Posterit olivat korkeatasoisia ja suurin osa esityksistä oli erinomaisia, miltei kaikki posterit saivat tuomariston ääniä. Palkintojen jakotilaisuuden aluksi yhdistyksen puheenjohtaja kertoikin tuomariston toiminnasta ja äänien jakautumisesta. Ennen posterkisan tulosten julkistamista kaikille kilpailijoille jaettiin tunnustuksena kunniakirjat LFT-päivän posterikisassa mukanaolosta. Samalla kaikki kisaajat kokoontuivat luentosalin eteen. Yleisön raikuvien taputusten jälkeen Riina Rautee, GE Healthcare Finlandista, ja LFTY:n puheenjohtaja Timo Jämsä pääsivät jakamaan palkinnot. Tuomaristo oli päätynyt jakamaan 1005€:n ensimmäisen palkinnon ja neljä toista 250€ suuruista palkintoa.
Tuomariston hyvin yksimielisellä päätöksellä parhaimman posterin palkinto myönnettiin Ossi Riekkiselle, Kuopion yliopisto, työstään "Pehmytkudoksen ja taajuuden vaikutus luun ultraäänimittauksessa". Toisen palkinnon saivat Jukka Kortelainen, Oulun yliopistolta, "Visualization and removal of ECG motion artifacts", Petteri Lapinlampi, Teknillinen korkeakoulu, "A novel measure for EEG/EMG responsiveness may indicate the level of sedation in ICU patients", Virva Lepomäki, Turun yliopisto, Optinen solulukija, ja Iina Tarnanen, Teknillinen korkeakoulu, "Electroencephalography in a 3-T magnetic resonance imaging scanner".
Posterinäyttelyn osallistujat ja heidän lopputyönsä

palkitut
LFT-päivän posterikisassa palkitut ja tuomaristoa. LFTY:n sihteeri Jari Viik, Petteri Lapinlampi, Virva Lepomäki, Jukka Kortelainen, Ossi Riekkinen, Iina Tarnanen, GE Healthcare Finlandin Riina Rautee ja LFTY:n puheenjohtaja Timo Jämsä.

Iltatilaisuus

Virallisen ohjelman jälkeen siirryimme iltapalalle Tampereen keskustassa Kehräsaaressa illanviettotiloihin. Iltatilaisuuteen PaloDEx Groupin edustajat olivat taikoineet seisovan pöydän notkuen erilaisia ruokalajeja. PaloDExin edustajat huolehtivat erinomaisesti myös juomatarjoilusta. Täyttävän aterian jälkeen osa väestä siirtyi saunaosaston puolelle. Upeat maisemalliset puitteet tarjoutuivat osallistujille isomman saunan lauteilta, josta pääsi seuraamaan Tammerkosken virtausta. Ilta sujui rattoisasti ja nopeasti. Keskusteltu virisi ajoittain erittäin vilkkaaksi ja tunnelmaa kohotettiin vielä railakkaan tanssimusiikin tahtiin, jotkut jopa paljain jaloin.

Kiitokset LFT-päivän tukijoille
GE Healthcare Finland
PaloDEx Group
Planmeca
Planmed
Finn-Medi Tutkimus<