Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 10.2.2010, Tampereen teknillinen yliopisto

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää yhdeksättä LFT-päivää vietettiin Tampereen teknillisen yliopiston Tietotalo-rakennuksessa 10.2.2010. Tapahtuma keräsi paikalle 88 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 14 opiskelijaa. Paikalla oli myös edustettuna 5 LFTY:n alalla toimivaa yritystä.

LFT-päivän ohjelma
-Tampereen teknillisen yliopiston esitykset ja yritysesittelyt
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet
Palkitut posterit (in English)

LFT-päivän ohjelma 10.2.2010

8.30-9.15 Ilmoittautuminen, postereiden ripustus, tulokahvit
9.15 Avaus, prof. Pasi Karjalainen, puheenjohtaja LFTY ry
9.20 Tampereen teknillisen yliopiston tervehdys, rehtori Markku Kivikoski
9.30 Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen esittely
     - Stemfunc, Jari Hyttinen, Biolääketieteen tekniikan laitos, TTY
     - Biomateriaalien kehitys, Minna Kellomäki, Biolääketieteen tekniikan laitos, TTY
     - Mikrosensorit, Jukka Lekkala, Systeemitekniikan laitos, TTY
     - Bioluminesenssi, Matti Karp, Kemian ja biotekniikan laitos, TTY
     - Mikrosysteemitekniikka biolääketieteessä, Pasi Kallio, Systeemitekniikan laitos, TTY
     - Fysiologiset signaalit, Ulla Ruotsalainen, Signaalinkäsittelyn laitos, TTY
11.50 Lounas, näyttelyyn ja postereihin tutustuminen
13.00 Posterisessio
14.30 Näyttelyyn ja postereihin tutustuminen
14.45 Yritysesittelyt
     - GE Healthcare, Harri Pättikangas
     - Mylab Oy, Heidi Hakala
     Yliopistoallianssikärkihankkeiden esittelyä
     - Alliance for Life Sciences and Engineering, Jari Hyttinen, Biolääketieteen tekniikan laitos, TTY
     - Biomedical Image Quantification, Hannu Eskola, Biolääketieteen tekniikan laitos, TTY
     - Neuronal stem cell derivation and application, Riikka Äänismaa, Regea
     - Biologinen 3D- ja 4D-kuvantaminen, Varpu Marjomäki, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, JY

17.15 Posterikilpailun tulokset ja palkintojen jako
17.25 Tilaisuus päättyy

17.30-18.15 LFTY:n vuosikokous

18.30 Iltapala

Tampereen teknillisen yliopiston esitykset ja yritysesittelyt

Tämän vuotiseen LFT-päivään osallistui kaikenkaikkiaan 88 opiskelijaa ja tutkijaa eri puolilta Suomea. LFT-päivän avajaisia ja esityksiä varten oli Tampereen teknillisen yliopiston Tietotalo-rakennuksesta varattu luentosali TB104. LFTY:n puheenjohtaja Prof. Pasi Karjalainen avasi järjestyksessään yhdeksännen LFT-päivän ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Puheessaan prof. Karjalainen kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta sekä päivän ohjelmasta. Tampereen teknillisen yliopiston puolesta osallistujat toivotti tervetulleiksi rehtori Markku Kivikoski.

Tampereen teknillisen yliopiston lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan tutkimuksen esittelyn aloitti Prof. Jari Hyttinen, joka kertoi Tampereella tehtävästä kantasolututkimuksesta (STEMFUNC-projekti). STEMFUNC projektin tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan kantasoluista tuottaa toiminnallisia hermo- sekä sydänlihassoluja. STEMFUNC-projekti olikin hyvin keskeisessä asemassa aamupäivän puheenvuoroissa. Hänen jälkeensä Prof. Minna Kellomäki kertoi osittain samaan STEMFUNC-projektiin liittyvästä biomateriaalien kehityksestä. Seuraavaksi Prof. Jukka Lekkala esitteli hänen ryhmänsä kehittämiä mikrosensoreita sekä niiden lääketieteellisiä sovelluksia. Hänen jälkeensä Prof. Matti Karp piti mielenkiintoisen puheen bioluminenssistä sekä sen potentiaalisista sovelluskohteista lääketieteellisessä tekniikassa. Seuraavaksi Prof. Pasi Kallio esitteli hänen ryhmänsä tekemää mikrosysteemitekniikan tutkimusta sekä sen biolääketieteellisiä sovelluksia. Aamupäivän päätteeksi Prof. Ulla Ruotsalainen kertoi Tampereen teknillisellä yliopistolla tehtävästä fysiologisten signaalien tutkimuksesta.

Iltapäivän esitykset alkoivat kahdella yritysesittelyllä, joista ensimmäisessä Harri Pättikangas esitteli yleisölle GE Healthcare:n toimintaa ja jälkimmäisessä Heidi Hakala esitteli suomalaisen Mylab Oy:n toimintaa. Yritysesittelyjen jälkeen oli neljä puheenvuoroa, joissa esiteltiin Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostaman yliopistoallianssin kärkihankkeita. Ensimmäisenä puhujana Prof. Jari Hyttinen esitteli "Alliance for Life Sciences and Engineering (ALICE)" -hanketta, johon myös ioltapäivän kaksi viimeisintä puhetta liittyivät. ALICE-hankkeen tavoitteena on luoda Suomen johtava biolääketieteen tekniikkaa, kudosteknologiaa ja terveystieteitä sekä niihin liittyviä biotieteitä ja teknologiaa tutkiva ja kouluttava kolmen yliopiston muodostama konsortio. Toisena puhujana Prof. Hannu Eskola esitteli "Biomedical Image Quantification (BIQ)" -hanketta, joka oli toinen esitellyistä yliopistoallianssin kärkihankkeista. BIQ:n tavoite on luoda Suomessa ainutlaatuinen yhteinen tutkimusohjelma ja huippututkimuksen keskittymä, jossa nano-, mikro- ja makrotason kuva- analyysin huippututkimusryhmät hyödyntävät toistensa osaamista ja resursseja. Päivän viimeisissä esityksissä Riikka Äänismaa esitteli Regean kantasolututkimusta ja sen sovelluksia ja Varpu Marjomäki esitteli Jyväskylän yliopistossa tehtävää biologista 3D- ja 4D-kuvantamista liittyen ALICE-hankeeseen.

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 14 vuonna 2009 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin lounastauon jälkeen. Jokaiselle lopputyönsä esittelijälle oli ohjeeksi annettu esitellä posteriaan suullisesti maksimissaan kolme minuuttia. Tuomaristolla oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 3-5 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka jälkeen tuomaristo keskuudessaan kävi vielä vilkkaan ja yksityiskohtaisen keskustelun tarkemmista perusteluista palkintojen myöntämiseksi.

Tänä vuonna kahden opiskelijan lopputyöt erottuivat muista. Nämä kaksi työtä olivat: Molemmat saivat LFTY:n stipendin arvoltaan 700 euroa. Lisäksi tuomaristo palkitsi kolme muuta lopputyötä 203 euron stipendillä. Nämä työt olivat: Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.

Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)

Posterikilpailun tunnelmia. Posterikilpailussa palkitut (vasemmalta oikealle): Prof. Pasi Karjalainen (LFTY:n puheenjohtaja), Tuomas Koivumäki, Aliina Tuomenlehti, Markus Malo, Panu Vesanen, Tuomas Viren ja Mika Tarvainen (LFTY:n sihteeri).

Iltatilaisuus

Tänä vuonna LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava iltatilaisuus vietettiin Tampereen teknillisen yliopiston ravintola Zip:ssa ruoka- ja joumatarjoiluiden merkeissä. Ruuan ja juoman loputtua tietotalosta, jatkettiin iltaa ravintola Ukko Nooassa.

Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Tampereen teknillinen yliopisto
GE Healthcare Finland
Innokas Medical Oy
Mylab Oy
Planmeca Oy
Planmed Oy