Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 10.2.2011, Aalto-yliopisto

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää kymmenettä LFT-päivää vietettiin Aalto-yliopistossa Otaniemessä 10.2.2011. Tapahtuma keräsi paikalle 98 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 11 opiskelijaa. Paikalla oli myös edustettuna 8 LFTY:n alalla toimivaa yritystä.

LFT-päivän ohjelma
-Aalto-yliopiston tutkimuksen esittely ja yritysesitykset
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet
Palkitut posterit (in English)

LFT-päivän ohjelma 10.2.2011

9.00 Ilmoittautuminen, postereiden ripustus, tulokahvit
10.00 Avaus, prof. Risto Ilmoniemi, puheenjohtaja LFTY ry
10.05 Aalto-yliopiston tervehdys, vararehtori Heikki Mannila
Aalto-yliopiston tutkimuksen esittely
10.15 Jukka Tuomi, BIT tutkimuskeskus: Pikavalmistuksen lääketieteellisten sovellusten luokittelu
10.30 Paavo Alku, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos: Markovin piilomalleihin ja ihmisen äänentuoton mallintamiseen perustuva puhesynteesi
10.45 Mervi Paulasto, Elektroniikan laitos: Elektroniikan integrointi ja bioadaptiivinen tekniikka
11.00 Hanna Renvall, Kylmälaboratorio: Aivotutkimus
11.15 Risto Ilmoniemi, BECS: Laitoksen yleisesittely
11.25 Aki Vehtari, BECS, huippuyksikkö: Laskennallinen tiede terveyden palveluksessa
11.40 Hanna Heikkinen, BECS: Fotoneista hermoverkkoihin
11.50 Jaakko Nieminen, BECS: MEGMRI-projekti
12.00 Paavo Kinnunen, BECS: Nanotason tekniikkaa: molekyyleistä laitteisiin
12.15 Juha Montonen, HUS BioMag-laboratorio: Sähkömagnetismiin pohjautuvaa aivo- ja sydäntutkimusta Meilahden sairaalassa

12.30 Lounas, näyttelyyn ja postereihin tutustuminen
13.30 Posterikilpailu

Yritysesitykset
15.00 Henri Hannula, Nexstim Oy: Nexstim - navigoitu aivostimulaatio neurokirurgiassa
15.20 Jarmo Ruohonen, Varian: Sädehoideon suunnittelu
15.40 Pekka Meriläinen, GE Healthcare
16.00 Kahvitauko
16.15 Saara Hassinen, Salwe Oy: Terveys- ja hyvinvointi-SHOKin tilannekatsaus
16.35 Mari Varjonen, Planmed Oy: Rintasyövän diagnosointi - Apua tekniikan jatkuvasta kehittymisestä
16:55 Samu Taulu, Elekta Oy: Magnetoenkefalografian periaatteet, tekniset haasteet ja matemaattiset ratkaisumallit

17.15 Posterikilpailun tulokset ja palkintojen jako

17.30 LFTY:n vuosikokous

18.30 Iltapala


Aalto-yliopiston tutkimuksen esittely ja yritysesitykset

Tämän vuotiseen LFT-päivään osallistui kaikenkaikkiaan 98 opiskelijaa ja tutkijaa eri puolilta Suomea. LFT-päivän avajaisia ja esityksiä varten oli Aalto-yliopiston Otaniemen päärakennuksesta varattu Mellin-sali. Kun aamukahvit oli nautittu, siirryttiin salin puolelle, jossa LFTY:n puheenjohtaja Prof. Risto Ilmoniemi avasi järjestyksessään kymmenennen LFT-päivän ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Puheessaan prof. Ilmoniemi kävi läpi päivän ohjelman sekä kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta. Aalto-yliopiston puolesta osallistujat toivotti tervetulleiksi vararehtori Heikki Mannila.

Avauspuheenvuorojen jälkeen kuultiin tuhti paketti Aalto-yliopiston lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan esittelyä, joka koostui kaiken kaikkiaan 10 mielenkiintoisesta esityksestä. Aalto-yliopiston
tutkimuksen esittelyn aloitti Jukka Tuomi BIT tutkimusyksiköstä, joka kertoi pikavalmistuksen lääketieteellisistä sovelluksista ja sen "rajattomista" mahdollisuuksista. Hänen jälkeensä Paavo Alku piti mielenkinntoisen esityksen äänentuoton mallintamiseen pohjautuvasta pyhesynteesistä ja Mervi Paulasto puhui elektroniikan integroinnista ja bioadaptiivisesta tekniikasta. Heidän jälkeensä Hanna Renvall kertoi kylmälaboratoriossa tehtävästä aivotutkimuksesta. Seuraavaksi oli vuorossa katsaus lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitoksen (BECS) tutkimukseen, josta laitoksen yleisesittelyn antoi ensin Risto Ilmoniemi. Yleisesittelyn jälkeen Aki Vehtari esitteli tutkimustaan joka on osa laskennallisen kompleksisten systeemien tutkimuksen huippuyksiköä. Seuraavaksi Hanna Heikkinen kertoi fotoneista ja hermoverkoista ja Jaakko Nieminen yhdistetystä MEG/MRI kuvantamisesta. BECS esittelyt päätti Paavo Kinnunen, joka kertoi nanotason tekniikan tutkimuksesta ja innovaatioista. Aamupäivän session päätti Juha Montosen esitys, jossa hän kertoi HUS:in BioMag-laboratoriossa tehtävästä sähkömagnetismiin pohjautuvasta aivo- ja sydäntutkimuksesta.

Iltapäivän sessio koostui kuudesta yritysesityksestä. Ensimmäisenä kuulimme Henri Hannulan vaikuttavan esityksen Nexstim Oy:n navigoidusta aivostimulaatiomenetelmästä neurokirurgiassa. Hänen jälkeensä Jarmo Ruohonen Varianilta valotti sädehoidon suunnittelun salaisuuksia ja Pekka Meriläinen kertoi GE Healthcare Finland:in viimeaikaisista lääketieteen tekniikan sovelluksista. Kahvitauon jälkeen vuoroon pääsi Saara Hassinen, joka antoi terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) eli Salwe Oy:n tilannekatsauksen. Hänen jälkeensä Mari Varjonen, Planmed Oy kertoi rintasyövän diagnosoinnista ja siihen liittyvän tekniikan kehittymisestä. Iltapäivän päätteeksi LFT-päivän pääsponsorin Elekta Oy:n toiminnasta oli kertomassa Samu Taulu, joka kertoi MEG:n periaatteista, teknisistä haasteista ja matemaattisista ratkaisumalleista (joihin liittyen saimme kuullä hauskan yksityiskohdan patentointiin liittyvistä "yllätyksistä").

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 11 vuonna 2010 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin lounastauon jälkeen. Jokaiselle lopputyönsä esittelijälle oli ohjeeksi annettu esitellä posteriaan suullisesti maksimissaan kolme minuuttia. Tuomaristolla oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 3 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka jälkeen tuomaristo keskuudessaan kävi vielä vilkkaan ja yksityiskohtaisen keskustelun tarkemmista perusteluista palkintojen myöntämiseksi.

Tänä vuonna yhden opiskelijan lopputyö erottui muista. Hän oli: ja hän sai LFTY:n stipendin arvoltaan 1110 euroa. Lisäksi tuomaristo palkitsi kolme muuta lopputyötä 300 euron stipendillä. Nämä työt olivat: Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.

Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)

Posterikilpailun voittajan Harri Kokkosen tyylinäyte posteriesityksestä. Yhdistyksen puheenjohtaja Risto Ilmoniemi jakaa diplomeita posterikisaan osallistuneille.

Iltatilaisuus

Tänä vuonna LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava iltatilaisuus vietettiin Otaniemessä ravintola Kvarkissa ruoka- ja joumatarjoiluiden merkeissä. Ruuan ja juoman loputtua Otaniemessä, osa porukasta jatkoi iltaa Molly Malone’s irkkupubissa pikkutunneille asti.

Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Elekta Oy (Pääsponsori)
GE Healthcare Finland
Innokas Medical Oy
Kibron Oy
Mylab Oy
Nexstim Oy
Philips Medical Systems Finland
Planmeca Oy
Planmed Oy
Varian Medical Systems