Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 9.2.2012, Turun yliopisto/TYKS

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää 11. LFT-päivää vietettiin Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalassa 9.2.2012. Tapahtuma keräsi paikalle 77 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 14 opiskelijaa.

LFT-päivän ohjelma
-Yhteenveto päivän esityksistä
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet
Palkitut posterit (in English)

LFT-päivän ohjelma 9.2.2012

9:00 Ilmoittautuminen, postereiden ripustus, tulokahvit
9:30 Avaus, prof. Jari Viik (varapuheenjohtaja, LFTY ry) ja prof. Pekka Hänninen (Turun yliopisto)
9:45 Turun yliopiston tervehdys ja PET-toimintojen esittely, vararehtori Pirjo Nuutila
10:15 Sairaalafyysikko Tommi Noponen (TYKS): Sairaalafyysikkona yliopistosairaalassa
10:45 Projektisuunnittelija Anneli Hirvikoski (OAMK) ja prof. Tapio Seppänen (Oulun yliopisto): Wellab-hanke

11:15 Lounas, näyttelyyn ja postereihin tutustuminen

12:30 Prof. Pekka Hänninen (Turun yliopisto): Turku Bioimaging
13:00 Prof. Timo Jämsä (Oulun yliopisto): TEMPUS-projekti
13:30 Prof. Ari Paasio (Turun yliopisto): Biomedical integrated circuits and systems at University of Turku

13:45 Kahvitauko
14:00 Posterikilpailu

15:00 TYKS Kiertokäynnit (PET-keskus)
16:30 Posterikilpailun tulokset ja palkintojen jako

17:00 LFTY:n vuosikokous

17:30 Iltapala


Yhteenveto päivän esityksistä

LFT-päivän esityksiä varten oli varattu TYKS:n T-sairaalan auditorio sekä aulatiloja posterinäyttelyä varten. Kun aamukahvit oli nautittu, siirryttiin auditorioon, jossa LFTY:n varapuheenjohtaja prof. Jari Viik sekä prof. Pekka Hänninen (Turun yliopisto) avasivat järjestyksessään 11. LFT-päivän ja toivottivat kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Avauspuheenvuorossaan he kertoivat lyhyesti yhdsityksen toiminnasta sekä kävivät läpi päivän ohjelman, korostaen mm. mahdollisuutta vierailla PET-keskuksessa iltapäivän aikana.

Tämän jälkeen vararehtori Pirjo Nuutila lausui Turun yliopiston tervehdyksen ja kertoi PET keskuksen toiminnasta ja syntyhistoriasta. Hän kertoi mm. kuinka ensimmäinen PET-kamera saatiin Turkuun vuonna 1988 ja miten merkittävästi kuvien laatu on parantunut noista ajoista. Esityksensä lopuksi Pirjo kertoi mielenkiintoisesta tutkimuksesta ruskean rasvan löytämisestä ihmisellä sekä sen mahdollisesta yhteydestä liikalihavuuteen.

Seuraavaksi sairaalafyysikko Tommi Noponen kertoi sairaalafyysikon työtehtävistä sekä vastuista yliopistosairaalassa. Tommi kertoi myös lyhyesti sairaalafysiikan historiasta suomessa sekä siitä kuinka sairaalafyysikkokoulutukseen pystyy tänä päivänä hakeutumaan. Lopuksi hän esitteli neljä eri esimerkkiä sairaalafyysikon työtehtävistä. Aamupäivän päätteeksi prof. Tapio Seppänen (Oulun yliopisto) ja projektisuunnittelija Anneli Hirvikoski (OAMK) esittelivät Oulun Wellab-hankettta, jonka tarkoituksena oli kehittää ja testata sellainen toimintamalli, että sillä parannetaan kustannustehokkaasti korkeakoulujen hyvinvointitekniikan koulutuksen tasoa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuudet monipuoliseen laboratoriotyöskentelyyn alueen eri laboratorioissa. Oulun alueelle synnytetystä hyvinvointitekniikan yhteistyöstä voi lukea enemmän "Oulu School of Biomedical Engineering" sivustolta http://www.bme.oulu.fi.

Lounaan jälkeen Pekka Hänninen kertoi Turku Bioimaging -hankkeesta. Esityksessään Pekka antoi selkeän kuvan lääketieteellisen teknologian infrastruktuureista euroopan tasolla, tuoden esille Turun infrastruktuurin, joka on todella merkittävä niin kansallisesti kuin Euroopankin tasolla. Hän myös totesi, että Suomessa ylipäätään lääketieteellisen teknologian laitekanta on Euroopan korkeinta tasoa. esityksensä lopuksi Pekka esitteli Turun yliopiston Biomedical Imaging -maisteriohjelmaa, joka sisältää monipuolisen kokonaisuuden lääketietteellisen kuvantamisen alueelta.

Seuraavaksi prof. Timo Jämsä Oulun yliopistosta kertoi juuri päättyvästä eurooppalaisesta TEMPUS-projektista, jossa käsiteltiin lääketietteellisen tekniikan koulutusta. Projektissa tehtiin katselmus lääketieteellisen tekniikan koulutukseen, sen edistämiseen ja tulevaisuuteen. Tehdyn katselmuksen perusteella tunnistettiin 298 lääketieteellisen tekniikan ohjelmaa sekä tunnistettiin ns. core-opinnot (tarkemmat tiedot hankkeen kotisivuilla http://www.crhbme.upatras.gr/). Päivän viimeisessä esityksessä prof. Ari Paasio esitteli Business and Innovation Development (BID) yksikön toimintaa ja tutkimuskohteita. Yhtenä yksikön tutkimuskohteena on lääketieteen tekniikan integroidut systeemit siten, että tavoitteena on kehittää mahdollisimman pieniä, energiatehokkaita ja langattomia systeemeitä.

Iltapäivän päätteeksi (posterikilpailun jälkeen) järjestettiin TYKS:n kiertokäynnit, jossa kaikki halukkaat pääsivät tutustumaan PET-keskuksen toimintaan ja laitteisiin TYKS:n sairaalafyysikoiden opastamina.

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 14 vuonna 2011 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin kahviauon jälkeen. Jokainen posterikilpailuun osallistuja piti 3 minuuutin suullisen esityksen posterinsa edessä. Tuomaristolla oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 3 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka perusteella tuomaristo teki päätökset palkintojen myöntämisestä.

Tänä vuonna yhden opiskelijan lopputyö erottui muista. Hän oli: ja hän sai LFTY:n stipendin arvoltaan 1011 euroa. Lisäksi tuomaristo palkitsi kaksi muuta lopputyötä 500 euron stipendillä. Nämä kaksi työtä olivat: Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.

Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)

Posterikilpailun voittaja Andrei Jakab
esittelemässä posteriaan.
Posterikilpailun diplomien jako.

Iltatilaisuus

Tänä vuonna LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava iltatilaisuus vietettiin T-sairaalan tiloissa ruoka- ja joumatarjoiluiden merkeissä. Ruuan ja juoman loputtua, osa porukasta jatkoi iltaa Koulussa.

Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Elekta Oy
GE Healthcare Finland
Innokas Medical Oy
Kibron Oy
Mylab Oy
Nexstim Oy
Philips Medical Systems Finland
Petrimed Oy
Planmeca Oy
Planmed Oy
Varian Medical Systems