Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 7.2.2013, Oulun yliopisto

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää 12. LFT-päivää vietettiin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella 7.2.2013. Tapahtuma keräsi paikalle 94 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 9 opiskelijaa.

LFT-päivän ohjelma
-Yhteenveto päivän esityksistä
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet
Palkitut posterit (in English)

LFT-päivän ohjelma 7.2.2013

9:00 Ilmoittautuminen, postereiden ripustus, tulokahvit
9:30 Avaus, prof. Risto Ilmoniemi (puheenjohtaja LFTY ry) ja prof. Tapio Seppänen (Oulun yliopisto)
9:40 Oulun yliopiston tervehdys, vararehtori Taina Pihlajaniemi
9:50 Cell-Extracellular Matrix Research, prof. Taina Pihlajaniemi (Oulun yliopisto)
10:20 Connected health, johtaja Maritta Perälä-Heape (Centre of Health and Technology)

10:50 Lounas, näyttelyyn ja postereihin tutustuminen

12:15 Topics in Wireless Communications for Healthcare, prof. Jari Iinatti (Oulun yliopisto, CWC)
12:45 Lots of People & Experiments ­ Computational Medicine, prof. Mika Ala-Korpela (Oulun yliopisto)
13:15 Measurement techniques for biomedical applications, Dr. Matti Kinnunen (Oulun yliopisto)

13:45 Kahvitauko
14:00 Posterikilpailu

15:30 Yritysesittely: Lewel Group Finland, Tapani Koivukangas
16:30 Posterikilpailun tulokset ja palkintojen jako

17:00 LFTY:n vuosikokous

17:30- Iltapala


Yhteenveto päivän esityksistä

LFT-päivää vietettiin tänä vuonna Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Ympäristötietotalosta oli varattu luentosali sekä aulatiloja posterinäyttelyä varten. Kun aamukahvit oli nautittu, siirryttiin luentosaliin, jossa LFTY:n puheenjohtaja prof. Risto Ilmoniemi sekä prof. Tapio Seppänen (Oulun yliopisto) avasivat järjestyksessään 12. LFT-päivän ja toivottivat kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja kertoi lyhyesti yhdsityksen toiminnasta sekä kiitti yhdistyksen tukijoita. Tapio Seppänen esitteli päivän ohjelman sekä kertoi käytännön järjestelyistä päivän aikana. Avauspuheenvuoron lopuksi, Tapio esitteli ensimmäisen puhujan, vararehtori Taina Pihlajaniemen, joka oli äskettäin saanut arvostetun Matti Äyräpään palkinnon.

Tämän jälkeen vararehtori Taina Pihlajaniemi kertoi Oulun yliopiston tieteellisestä profiilista, mainiten mm. että lääketieteen teknikka on yksi informaatioteknologian vahvuusalueista. Lisäksi hän kertoi tulevasta tutkimuksen arvioinnista, jonka on tarkoitus olla rakentava, kannustava ja tulevaisuuteen suuntautunut tutkimusyhteisöjä vahvistava prosessi. Arvioitavana on tutkimusyhteisöt, jotka voivat olla monitieteisiä laitos- ja tiedekuntarajat ylittäviä toiminnalisia kokonaisuuksia. Tutkimuksen arviointi tulee muokkaamaan Oulun yliopiston tutkimusprofiilia ja suuntaamaan strategista rahoitusta.

Seuraavaksi Prof. Taina pihlajaniemi kertoi "Cell-Extracellular Matrix Research" tutkimustyöstään. Hänen tutkimusryhmänsä mielenkiinnonkohteena on soluvälitilan proteiinit, erityisesti kollageenit. Hänen ryhmänsä on löytänyt uusia kollageenityyppejä. Lisäksi hän on ollut kehittämässä lukuisiin lääketieteellisiin sovelluksiin käytettävää menetelmää, jolla ihmiskollageenia tuotetaan hiivasoluissa. Prof. Pihlajaniemi johtaa Suomen Akatemian solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksiköä (2012–2017).

        
Prof. Tapio Seppänen. Prof. Taina Pihlajaniemi.

LFT-päivän yleisöä Oulussa 7.2.2013.

Seuraavaksi Maritta Perälä-Heape kertoi Centre of Health and Technology (CHT, http://cht.oulu.fi) -innovaatiokeskittymän toiminnasta. Keskittymän tarkoituksena on edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia, niiden palveluiden kehittämistä sekä terveydenhuollon prosessien tehostamista. Hän kertoi, kuinka tulevaisuudessa ennaltaehkäisevän hoidon ja monitoroinnin merkitys tulee kasvamaan. Lisäksi terveydentilaan liittyvien tietojen jakaminen sosiaalisten verkostojen kautta tulee yleistymään. Parhaillaan CHT:lla on menossa viisi tutkimusprojektia.

Lounastauon jälkeen prof. Jari Iinatti kertoi langattomien monitorointimenetelmien kehityksestä. Langattoman arkitehtuurin sovellusalueet voivat olla hyvin monipuoliset lähtien ihmisen monitoroinnista esim. kokonaisen tehtaan valvontaan. Yhtenä sovellusesimerkkinä hän mainitsi virtuaalisen sairaalan ja siihen liityvän Wireless Body Area Network (WBAN) teknologian. Hän arveli, että lähetin- ja vastaanotinteknologian kehittyminen tällä rintamalla johtaa näiden ratkaisujen laaja-alaisempaan hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Haasteena sovelluksissa on häiriöttömyys, esim. siten että muut samassa tilassa olevat sensoriverkot eivät saa aiheuttaa häiriötä toisiinsa.

Seuraavaksi prof. Mika Ala-Korpela kertoi laskentamenetelmien kehityksestä lääketieteen tarpeisiin. Hän kertoi, että kardiovaskulaariset sairaudet ja metabolinen oireyhtymä ovat todella merkittävä terveysongelma globaalisti, ja diabetes yksi keskeinen metabolisen oireyhtymän sairaus. Prof. Ala-Korpelan tutkimusryhmän yhtenä keskeisen työnä on ollut kehittää automatisoituja analyysimenetelmiä NMR-spektroskopiamittausten prosessoimiseksi. Tämä on mahdollistanut isojen näytemäärien prosessoinnin epidemiologisissa tutkimuksissa.

Vielä ennen kahvitaukoa Matti Kinnunen kertoi optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratoriossa tehtävästä tutkimuksesta. Puheessaan hän nosti esiin kolme menossa olevaa projektia. Yksi näistä oli SIMSALA-projekti, jossa kehitetään menetelmiä ja mittausteknologiaa vanhusten kotihoitoon. Mittaustekniikoiden ohella projektissa on kehitetty myös käyttöliittymä, jolla voidaan tarkastella esim. henkilön ktiviteettitason aikatrendejä. Lisäksi hän kertoi optisista mittaustekniikoista (erityiseti fotoakustiikasta ja NIRS:stä) sekä erityisenä sovelluksena funktionaalisesta aivotutkimukseta eri mittaustekniikoita käyttäen (fMRI, EEG, NIRS, BP).

Kovatsoisen posterikilpailun jälkeen, yritysesittelyn piti Lewel Group Finlandin Tapani Koivukongas, joka toimii yrityksessä lääkintälaitteiden asiantuntijana. Lewel Group tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia ja laadukkaita langattomia, terveysteknologisia ja teollisia ratkaisuja. Toiminta-ajatuksena yrityksellä on,että asiakas saa kaiken tarvitsemansa tuotekehitystuen yhdeltä kumppanilta.

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 9 vuonna 2012 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin kahviauon jälkeen. Jokainen posterikilpailuun osallistuja piti 3 minuuutin suullisen esityksen posterinsa edessä. Tuomaristolla oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 3 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka perusteella tuomaristo teki päätökset palkintojen myöntämisestä.

Tänä vuonna kolme lopputyötä erottuivat muista. Nämä kolme palkittua lopputyön tekijää olivat: Nämä kolme lopputyötä saivat arvioinnissa samat kokonaispisteet, siten he kukin saivat LFTY:n stipendin arvoltaan 670,67 euroa. Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.

Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)


Robert Nawfal


Marja Pitkänen


Lasse Räsänen

   
Posterikilpailun voittajat. Posterikilpailun diplomien jako.

Iltatilaisuus

Tänä vuonna LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava iltatilaisuus vietettiin Oulun yliopiston Teekkaritalolla ruoka- ja joumatarjoiluiden merkeissä. Ruuan ja juoman loputtua, osa porukasta jatkoi iltaa Cafe Kulumassa.

Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Elekta Oy
GE Healthcare Finland
Innokas Medical Oy
Lewel Group Oy
Mylab Oy
Nexstim Oy
Philips Medical Systems Finland
Petrimed Oy
Planmeca Oy
Planmed Oy
Varian Medical Systems