Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 13.2.2014, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää 13. LFT-päivää vietettiin Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 13.2.2014. Tapahtuma keräsi paikalle 80 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 14 opiskelijaa, jotka olivat saattaneet opinnäytetyönsä loppuun vuoden 2013 aikana.

LFT-päivän ohjelma
-Yhteenveto päivän esityksistä
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet

LFT-päivän ohjelma 13.2.2014

9:00 Registration, hanging up of posters and coffee
10:00 Opening, prof. Jari Viik (Chairman LFTY r.y.) and prof. Pasi Karjalainen (UEF)
10:15 University of Eastern Finland greetings, Academic Rector Jukka Mönkkönen
10:30 Morning presentations
Prof. Vesa-Pekka Lehto, UEF: ”Smart drug delivery with nanoporous silicon”
Prof. Reijo Lappalainen, UEF: “Novel EEG electrode set for brain status monitoring”
Assoc. Prof. Rami Korhonen, UEF: ”Biomechanical modeling of knee joint”
Jan-Erik Palmgren, Kuopio University Hospital: “Robotic radiotherapy - Cyberknife”
12:30 Lunch break
13:15 Poster competition
14:45 Coffee break
15:00 Afternoon presentations
Assoc. Prof. Ville Kolehmainen: “Sparse tomography”
Heidi Hakala, Mylab Oy
Arto Remes, Mega Electronics Ltd.
16:30 Results of poster competition and award ceremony
17:00 Annual general meeting of LFTY r.y.
18:00- Evening gathering (food & refreshments)

Yhteenveto päivän esityksistä

LFT-päivää vietettiin tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Snellmania rakennuksesta oli varattu luentosali sekä aulatiloja posterinäyttelyä varten. Kun aamukahvin jälkeen,LFTY:n puheenjohtaja prof. Jari Viik sekä prof. Pasi Karjalainen (Itä-Suomen yliopisto) avasivat järjestyksessään 13. LFT-päivän ja toivottivat kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta sekä kiitti yhdistyksen tukijoita. Pasi Karjalainen esitteli päivän ohjelman sekä kertoi käytännön järjestelyistä päivän aikana.
Avaussanojen jälkeen Itä-Suomen yliopiston vararehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopiston profiilista, mainiten mm. että yliopiston tutkimus- ja opetusportfolioon kuuluvat biomekaniikka, materiaalitekniikka, signaalinkäsittely ja kuvantaminen joita hyödynnetään lääketietellisissä sovelluksissa. Suoritetussa tutkimuksenarvioinnissa lääketieteellinen fysiikka oli arvioitu yhdeksi yliopiston vahvuuksista.

Seuraavaksi Prof. Vesa-Pekka Lehto kertoi "Smart drug delivery with nanoporous silicon" tutkimustyöstään. Hänen tutkimusryhmänsä mielenkiinnonkohteena on nanokoon materiaalien käyttö lääkeaineiden kuljetussovelluksissa. Lehdon tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää nanomateriaaleihin perustuvia sovelluksia, joilla lääkeaineen kulkeutumista ja vapautumista kehossa voidaan ohjata.Prof. Pasi Karjalainen.


LFT-päivän yleisöä Kuopiossa 13.2.2014.

Seuraavaksi professori Reijo Lappalainen kertoi tutkimuksesta ja kehitystyöstä, jonka tuloksena on syntynyt jo kaupalliseen hyödynnykseen siirtynyt uudenlainen helppokäyttöinen elektrodiratkaisu EEG:n mittaamiseksi.

Seuraavaksi Rami Korhonen kertoi tutkimustyöstään polven ruston mallinnuksen ja analysoinnin parissa. Korhonen on käyttänyt mallinnusta hyödyksi analysoidessaan polviruston kuormitusta sekä terveessä, rikkoutuneessa että leikatussa polvessa. Tulevaisuuden tavoitteena on hyödyntää menetelmiä esimerkiksi rustokadon kehittymisen ennustamisessa.

Vielä ennen lounasta Jan-Erik Palmgren Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kertoi robotiikan ja kyperveitsen käytöstä syöpähoidoissa. KYSn sädehoitoyksikössä on käytössä on robottitekniikkaan perustuva tarkkuussädehoitolaite,CyberKnife. Palmgren kuvasi hienosti kuinka alunperin teollisuusrobotiikkaan tarkoitettu laitteisto oli kehitetty lääketieteen tarpeisiin soveltuvaksi.

Kovatasoisen posterikilpailun jälkeen, kuultiin vielä Assoc. Prof. Ville Kolehmaisen esitys tutkimustyöstään “Sparse tomography” sekä yritysesittelyt MyLab Oyltä, jonka piti Heidi Hakala. LFT-päivän viimeisenä esityksenä kuultiin Mega Electronics Oyn toimitusjohtajan Arto Remeksen esitys yhtiön värikkäästä 30-vuotisesta historiasta.

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 14 vuonna 2013 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin kahvitauon jälkeen. Jokainen posterikilpailuun osallistuja piti 3 minuuutin suullisen esityksen posterinsa edessä. Tuomaristolla ja yleisöllä oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 5 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka perusteella tuomaristo teki päätökset palkintojen myöntämisestä.

Tänä vuonna kolme lopputyötä erottuivat muista. Nämä kolme palkittua lopputyön tekijää olivat: Tänä vuonna kolme lopputyötä erottui muista. Nämä kolme palkittua lopputyön tekijää olivat: 2) Mikko Venäläinen, Itä-Suomen yliopisto Importance of material properties and structure of bone in biomechanical modeling of knee joint function 3) Satu Inkinen, Itä-Suomen yliopisto Collagen and chondrocyte concentrations control ultrasound scattering in agarose scaffolds Näistä kolmesta työstä Koponen ja Venäläinen saivat arvioinnissa samat kokonaispisteet, siten he saivat LFTY:n stipendin arvoltaan 750 euroa ja Inkinen sai stipedin arvoltaan 513 €. Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan. Näistä kolmesta työstä Koponen ja Venäläinen saivat arvioinnissa samat kokonaispisteet, siten he saivat LFTY:n stipendin arvoltaan 750 euroa ja Inkinen sai stipedin arvoltaan 513 €. Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.

Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)


Lari Koponen


Mikko Venäläinen


Satu Inkinen

   
Posterikilpailun voittajat. Posterikilpailun diplomien jako.

Iltatilaisuus

Tänä vuonna LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava iltatilaisuus vietettiin ruoka- ja joumatarjoiluiden sekä paikallisen musiikin merkeissä.
Iltatilaisuudessa paikallista musiikkia.


Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Elekta Oy
GE Healthcare Finland
Innokas Medical Oy
Lewel Group Oy
Mega Electronics
Mylab Oy
Nexstim Oy
Philips Medical Systems Finland
Petrimed Oy
Planmeca Oy
Planmed Oy
Varian Medical Systems