Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 12.2.2015, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää 14. LFT-päivää vietettiin Tampereen teknillisellä yliopistolla 12.2.2015. Tapahtuma keräsi paikalle ennätykselliset 137 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 10 opiskelijaa, jotka olivat saattaneet opinnäytetyönsä loppuun vuoden 2014 aikana.

LFT-päivän ohjelma
-Yhteenveto päivän esityksistä
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet

LFT-päivän ohjelma 12.2.2015

8:30 Registration, hanging up of posters and coffee
9:15 Opening, Jari Viik (Chairman LFTY r.y.)
9:20 Tampere University of Technology greetings, Vice president Ulla Ruotsalainen
9:30-11:45 Morning presentations

3D-Imaging and Modelling in Tissue Engineering , Jari Hyttinen, Department of Electronics and Communications Engineering, TUT
Biomaterials, Jonathan Massera, Department of Electronics and Communications Engineering, TUT
Physiological Measurements, Jari Viik, Department of Electronics and Communications Engineering, TUT
Wearable Wellbeing, Jukka Vanhala, Department of Electronics and Communications Engineering, TUT
Medical Image Quantification, Hannu Eskola, Department of Electronics and Communications Engineering, TUT
Planmeca
Comsol

11:50-13:00 Lunch break

13:00-14:30 Poster Competition
14:30-14:45 Coffee breatk
15:00-17:00 Afternoon presentations
BioMediTech and Human spare parts, Hannu Hanhijärvi, BioMediTech
New Possibilities in Biosensing, Jukka Lekkala, Department of Automation Science and Engineering, TUT
Micro- and Nanosystems in Biomedicine, Pasi Kallio, Department of Automation Science and Engineering, TUT
Cardiac Stem Cells, Mari Pekkanen-Mattila, BioMediTech, UTA
Computational Biology, Matti Nykter, BioMediTech, UTA
Mylab

17:00 Results of poster competition and award ceremony

17:15 Annual general meeting of LFTY r.y.

18:15- Evening gathering (food and refreshments), Teekkarisauna, Tekniikankatu 9, 33720 Tampere

Yhteenveto päivän esityksistä

LFT-päivää vietettiin tänä vuonna Tampereella. TTY:n sähkötalon yläkerrassa oli varattu iso luentosali sekä aulatiloja posterinäyttelyä varten. Aamukahvin jälkeen,LFTY:n puheenjohtaja prof. Jari Viik avasi järjestyksessään 14. LFT-päivän ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta sekä kiitti yhdistyksen tukijoita sekä esittely lyhyesti päivän ohjelman.

Avaussanojen jälkeen TTY:n tutkimuksesta vastaava vararehtori Ulla Ruotsalainen kertoi TTYn tutkimusprofiilista, johon yhtenä painopistealueena kuuluu terveysteknologia sekä Tampere3 prosessista, jossa tavoitellaan kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhteenliittymää.

Seuraavaksi esitysvuorossa oli TTYn professori Jari Hyttinen , joka kertoi tutkimuksestaan kudosteknologiaan liittyvän 3D kuvantamisen ja mallinnuksen parissa liittyen. Tämän jälkeen Jonathan Massera piti esityksen biomateriaalitutkimuksesta keskittyen erityisesti biohajoavan lasin tutkimukseen TTYllä. Masseran jälkeen esittäytyivät professorit Jari Viik ja Jukka Vanhala, jotka pitivät esitykset erityyppisistä fysiologisiin mittauksiin ja puettaviin mittalaitteisiin liittyvistä tutkimuksistaan. Aamupäivän tieteellisen osion päätti Professori Hannu Eskola esityksellään lääketieteellisten kuvien kvantitatiiviseen analysointiin liittyen.

Aamupäivän päätteeksi oli kaksi yritysesittelyä Planmecalta ja Comsolilta. Planmecan esityksen pitäneen Mari Varjosen mukaan, yritys kaipaa erityisen paljon kesätyöntekijöitä. Comsolin esityksen pitänyt Patrick Grahn esittely simulointiohjelmiston käyttöä alan tutkimukseen liittyen.LFT-päivän yleisöä Tampereella 12.2.2015.

Iltapäivän ensimmäisenä puhujana esittäytyi johtaja Hannu Hanhijärvi, joka esitteli Tampereen yliopistojen yhteistä BioMediTech instituuttia sekä solu- ja kudosteknologian Ihmisen Varaosat -tutkimusohjelmaa. Tämän jälkeen professorit Jukka Lekkala ja Pasi Kallio esittelivät uusimpia tutkimuksiaan liittyen biolääketieteen sovelluksiin kehittämistään anturi- sekä mikro- ja nanojärjestelmistä. Mari Pekkanen-Mattila esitteli BioMediTechin iPS -kantasolututkimusta ja erityisesti sydänsolujen tutkimusta, joita hyödynnetään perinnöllisten sairauksien tutkimuksessa. Päivän viimeisenä tieteellisenä esityksenä nähtiin professori Matti Nykterin esitys laskennalliseen systeemibiologiaan liittyen. Päivän päätti Mylabin yritysesittely.

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 10 vuonna 2014 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin kahvitauon jälkeen. Jokainen posterikilpailuun osallistuja piti 3 minuuutin suullisen esityksen posterinsa edessä. Tuomaristolla ja yleisöllä oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 3 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka perusteella tuomaristo teki päätökset palkintojen myöntämisestä.

Tänä vuonna kolme lopputyötä erottui muista. Nämä kolme palkittua lopputyön tekijää olivat: Näistä kolmesta työstä korkeimmat pisteet sai Lehto ja hänelle myönnettiin LFTY:n stipendi arvoltaan 1014 euroa. Eriksson ja Ronkainen päätyivät samaan loppupiste määrään ja he saivat 500 € stipendit. Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.
Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)


   
Posterikilpailun diplomien jako.

Iltatilaisuus

Tänä vuonna LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava iltatilaisuus vietettiin Teekkarisauna Mörrimöykyssä ruoka- ja juomatarjoiluiden merkeissä. Iltatilaisuuteen osallistui yli 70 henkeä.


Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Elekta Oy
Lewel Group Oy
Mylab Oy
Nexstim Oy
Philips Medical Systems Finland
Planmeca Oy
Planmed Oy
Comsol Oy