Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 11.-12.2.2016, Aalto-yliopisto, Espoo

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää 15. LFT-päivää vietettiin Espoon Otaniemessä Aalto-yliopistolla 11.-12.2.2016. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi paikalle yhteensä 132 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 10 opiskelijaa, jotka olivat saattaneet opinnäytetyönsä loppuun vuoden 2015 aikana.

LFT-päivän ohjelma
-Yhteenveto päivän esityksistä
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet

LFT-päivän ohjelma 11.2.2016

9:00 Registration, hanging up of posters and coffee
10:00 Opening, Jari Viik (Chairman LFTY r.y.)
10:05 Risto Nieminen (Dean of Aalto School of Science): Aalto University Greetings
10:10-12:40 Morning presentations

Ari Koskelainen (Aalto): Health Technology House, Age-related Macular Degeneration
Raimo Sepponen (Aalto): Health Platform
Risto Ilmoniemi (Aalto): Biodesign Finland
Tomi Laurila (Aalto): Hybrid carbon nanomaterials for electrochemical detection of neurotransmitters
Koos Zevenhoven (Aalto): Hybrid MEG&MRI: the BREAKBEN project
Mikko Kiviranta (VTT): SQUID sensors for MEG and MRI (BREAKBEN project)
Lauri Parkkonen (Aalto): Machine learning in neuroimaging
Jaakko Nieminen (Aalto): New TMS technology (PAMSCAN project)
Ilkka Nissilä (Aalto): NIRS technology
Simo Särkkä (Aalto): Automatic diagnosis of schizophrenia using MRI Data and machine learning
Ilkka Laakso(Aalto): Individualized modelling of transcranial direct current stimulation

12:40-13:40 Lunch break & Poster session

13:40-15:00 Poster Competition
15:00-16:00 Afternoon presentations
Ville-Pekka Seppä (Revenio Research Oy)
Jarmo Ruohonen (Philips Healthcare): MRI in radiotherapy
Hanna Viertiö-Oja (GE Healthcare): Healthcare trends: How GE is responding

16:00-16:20 Coffee break

16:20-17:20 Afternoon presentations
Joakim Pyyry (Varian): Knowledge-based radiotherapy treatment planning
Petteri Laine (Elekta Oy)
Tuula Palmen (Health Capital Helsinki): What is Health Capital?

17:20 Results of poster competition and award ceremony

17:45 Annual general meeting of LFTY r.y.

18:30- Evening gathering (food and refreshments)

Yhteenveto päivän esityksistä

LFT-päiviä vietettiin tänä vuonna Espoon Otaniemessä. Aalto yliopiston Otakaari 3:sta oli varattu iso luentosali sekä aulatiloja posterinäyttelyä varten. Ravintola Kvarkissa tarjoillun aamukahvin jälkeen, LFTY:n puheenjohtaja prof. Jari Viik avasi järjestyksessään 15. LFT-päivät ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleeksi. Avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta sekä kiitti yhdistyksen tukijoita sekä esittely lyhyesti päivän ohjelman. Avaussanojen jälkeen Aalto-yliopiston dekaani Risto Nieminen esitti tervehdyksen Aalto-yliopiston puolesta.

Aamupäivän tiiviin tieteellisen ohjelman aloitti Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen johtaja, professori Ari Koskelainen, joka kertoi aluksi Health Technology House-rakennuksesta, joka kerää saman katon alle Aalto-yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin alan toimijoita. Tämän jälkeen prof. Koskelainen jatkoi kertomalla omasta tutkimuksestaan, joka liittyy verkkokalvon ikärappeumaan. Seuraavaksi vuorossa oli prof. Raimo Sepponen, joka esitteli Aalto Health Platform-yhteistyöalustan, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää Aalto-yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin alan toimijoiden yhteistyötä. Professori Risto Ilmoniemi esitteli tämän jälkeen Biodesign Finland-projektin, joka pohjautuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn Biodesign-konseptiin. Biodesign-hankkeessa kehitetään teknisiä, kaupallistettaviksi sopivia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin ja luomaan uutta yritystoimintaa. Professori Tomi Laurila esitteli tämän jälkeen hiilimateriaaleista valmistettujen anturien käyttämistä neurotransmittereiden detekoinnissa. Seuraavaksi vuorossa olivat Koos Zevenhoven (Aalto) ja Mikko Kiviranta (VTT), jotka esittelivät BREAKBEN-projektiin liittyviä kuvantamismenetelmiä. Zevenhoven kertoi hybridi MEG-MRI - kuvantamisesta ja Kiviranta SQUID-sensoreista MEG ja MRI-mittauksissa. Kuvantamisaiheella jatkoi myös prof. Lauri Parkkonen (Aalto), joka kertoi koneoppimisen soveltamisesta neurokuvantamiseen. Aivojen magneettisesta stimuloinnista uuden TMS-teknologian avulla kertoi FT Jaakko Nieminen. Akatemiatutkija Ilkka Nissilä kertoi omassa esityksessään NIRS-teknologiasta ja aamupäivän tieteellisen osuuden omilla esityksillään päättivät akatemiatutkija Simo Särkkä (Aalto) sekä TkT Ilkka Laakso (Aalto). Särkkä esitteli MRI-dataan ja koneoppimiseen perustuvaa skitsofrenian automaattista diagnosointia ja Laakso kertoi aivostimulaatiossa synnytettyjen sähkövirtojen laskennasta ja paikantamisesta yksilöllistetyissä malleissa.LFT-päivän yleisöä Otaniemessä 11.2.2016.

Iltapäivän osuuden käynnisti Revenio Research Oy:n Veli-Pekka Seppä, joka esitteli yrityksen toimintaa ja sitä miten Suomalaiset keksinnöt voidaan kaupallistaa. Philips Healthcare:n Jarmo Ruohonen esitteli Philipsin kuvantamispuolta ja puhui tarkemmin MRI:n käytöstä sädehoidossa. GE Healthcare:n Hanna Viertiö-Oja kertoi terveydenhuollon haasteista sekä siitä miten GE aikoo vastata näihin. Lyhyen kahvitauon jälkeen Varian Medical Systems:in Joakim Pyyry esitteli sädehoidon suunniteluun kehitettyä ratkaisua. Yritys esittelyt päätti Elekta:n Petteri Laine. Päivän viimeisenä esityksenä nähtiin Tuula Palmenin esitys Health Capital Helsinki-projektista, jonka tavoitteena on tehokkaampi tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen, start up –yritysten määrän lisääminen ja yritysten kasvun mahdollistaminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen ja viennin lisääminen.

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 10 vuonna 2015 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin kahvitauon jälkeen. Jokainen posterikilpailuun osallistuja piti 3 minuuutin suullisen esityksen posterinsa edessä. Tuomaristolla ja yleisöllä oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 3 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka perusteella tuomaristo teki päätökset palkintojen myöntämisestä.

Tänä vuonna kilpailu oli erityisen tiukka, mutta lopulta neljä lopputyötä erottui muista. Nämä neljä palkittua lopputyöntekijää olivat: Näistä neljästä kilpailijasta Jukka-Pekka Pirhonen sekä Timo Leppänen ylsivät samaan loppupistemäärään ja näin ollen jaetulle ensimmäiselle sijalle. Molemmille myönnettiin LFTY:n stipendi arvoltaan 757,50€. Myös seuraavista sijoituksista käytiin tiukka kamppailu ja jaetulle kolmannelle sijalle ylsivät Mimmi Liukkonen sekä Jimi Rantanen, joille molemmille myönnettiin 250€ stipendi. Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.
Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)


   
Posterikilpailun diplomien jako.

Iltatilaisuus

Torstai-illan päätteeksi järjestettiin LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut, yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava, iltatilaisuus, johon osallistui yli 60 henkeä.


Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Elekta Oy
Revenio Research Oy
GE Healthcare Finland
Philips Medical Systems Finland
Planmeca Oy
Planmed Oy
Varian