Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFT-päivä 9.2.2017, Oulun yliopisto

(Aiemmat LFT-päivät)

LFT-päivän yhteenveto

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää 16. LFT-päivää vietettiin Oulun yliopiston linnanmaan kampuksella torstaina 9.2.2017. Tapahtuma keräsi paikalle yhteensä 91 alan opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui 11 opiskelijaa, jotka olivat saattaneet opinnäytetyänsä loppuun vuoden 2016 aikana.

LFT-päivän ohjelma
-Yhteenveto päivän esityksistä
-Posterinäyttely ja palkintojen jako
-Iltatilaisuus

Posterikilpailuun osallistuneet

LFT-päivän ohjelma 9.2.2016

(Lecture Hall IT115, Linnanmaa, Oulu)

  08:30   Registration and coffee; hanging up posters

  09:15   Tapio Seppänen (Chairman of LFTY ry): Opening of the Day

  09:20   University of Oulu greetings

  09:25   Practical issues, Secretary of LFTY

  09:30   Presentations

             Jukka Kortelainen:
             “EEG Anesthetic Reactivity Test - A Novel Approach to Measure Brain Function”

             Miika Nieminen:
             “Novel MRI methods for osteoarthritis diagnostics”

             Teemu Myllylä:
             “Multimodal functional imaging of the brain with combined use of optical and magnetic neuroimaging techniques”

             Anssi Ylimaula:
             “Kide Systems – Clinical Imaging Solutions”

  11:30   Lunch and poster session

  12:30   Poster competition

  14:00   Coffee break, exhibition and posters

  15:00   Presentations

             Timo Jämsä:
             “Using Wearables for Health Promotion”

             Mikko Tulppo:
             “Remote Monitoring in Patient Populations”

             Ville Niemelä:
             “Impulse Radio UWB Communications in Wireless Body Area Network”

             Word from Universities:
             “Education in Biomedical Engineering”

  17:00   Results of the Poster Competition: Award Ceremony

  17:15   End of event - Closing words

  17:25   Annual general meeting of LFTY r.y.

  18:00   Evening gathering at TeekkaritaloYhteenveto päivän esityksistä

LFT-päiviä vietettiin tänä vuonna Oulussa. Linnanmaan kampukselta oli varattu iso luentosali sekä aulatiloja posterinäyttelyä varten. Wetteri-salin ulkopuolella tarjoillun aamukahvin jälkeen, LFTY:n puheenjohtaja prof. Tapio Seppänen avasi järjestyksessään 16. LFT-päivät ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleeksi. Avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta sekä kiitti yhdistyksen tukijoita sekä esittely lyhyesti päivän ohjelman. Avaussanojen jälkeen Oulun yliopiston dekaani Jukka Riekki esitti tervehdyksen Oulun yliopiston puolesta.

Aamupäivän tiiviin tieteellisen ohjelman aloitti TkT ja LL Jukka Kortelainen, joka esitteli uutta, aivosähkökäyrään perustuvaa menetelmää aivojen toiminnan tason mittaamiseen. Tämän jälkeen prof. Miika Nieminen jatkoi esittelemällä oman tutkimusryhmänsä tutkimusta, joka liittyy nivelrikon magneettikuvantamiseen. Seuraavaksi vuorossa oli dosentti Teemu Myllylä, joka esitteli aivojen funktionaalista kuvantamista optisiin ja magneettisiin neurokuvantamismenetelmiin perustuen. Aamupäivän session päätti Kide Systemsin Anssi Ylimaula, joka esitteli yleisölle yrityksen toimintaa.LFT-päivän yleisöä Oulussa 9.2.2017.

Iltapäivän osuuden käynnisti professori Timo Jämsä, joka puhui puettavan teknologian käyttöstä terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Tämän jälkeen dosentti Mikko Tulppo puhui uusista terveysteknologian sovellutuksista potilaiden, erityisesti sydänpotilaiden, kuntoutuksessa ja etäseurannassa. CWC:n tutkija Ville Niemelä esitteli impulssiradio UWB toimintaa WBAN-verkossa. Iltapäivän lopulla yliopistot esittelivät omaa BME-koulutustaan videoesitysten muodossa ja iltapäiväsession päätti Jari Viik, joka esitteli Tampereella 2017 järjestettävää EMBEC'17 konferenssia.

Posterinäyttely ja palkintojenjako

Posterinäyttelyyn osallistui tänä vuonna 11 vuonna 2016 lopputyönsä suorittanutta opiskelijaa. Tuomaristo aloitti lopputyöpostereiden arvioinnin kahvitauon jälkeen. Jokainen posterikilpailuun osallistuja piti 3 minuuutin suullisen esityksen posterinsa edessä. Tuomaristolla ja yleisöllä oli tämän jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä työstä. Postereiden ja esitysten taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Postereiden arvioinnissa tuomaristo käytti aikaisempien vuosien tapaan kaavaketta, jonka perusteella kukin tuomareista rankkasi 3 parasta posteria/esitystä. Tuomariston palaverissa kerättiin kaikkien tuomareiden parhaat yhteiselle listalle, jonka perusteella tuomaristo teki päätäkset palkintojen myöntämisestä.

Tänä vuonna kilpailu oli erityisen tiukka, mutta lopulta kaksi lopputyötä erottui muista. Nämä kaksi palkittua lopputyöntekijää olivat: Eniten tuomaripisteitä näistä kahdesta kilpailijasta sai Aino Tervo, joka sijoittui näin ollen kilpailussa ensimmäiselle sijalle. Ainolle myönnettiin LFTY:n stipendi arvoltaan 1176€. Toiselle sijalle ylsi siis Mikael Juntunen, joka palkittiin 840€ stipendillä. Kaikille osallistujille jaettiin lisäksi diplomi osallistumisesta LFT-päivän posterikisaan.

Linkit: Posterikilpailuun osallistuneet, Palkitut posterit (in English)


   
Posterikilpailun diplomien jako.

Iltatilaisuus

Torstai-illan päätteeksi järjestettiin LFT-päivien yhteydessä jo tutuksi tullut, yhdistyksen alan opiskelijat ja tutkijat yhteen saattava, iltatilaisuus, johon osallistui yli 70 henkeä.


Kiitokset LFT-päivän tukijoille!
Kide Systems