Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        LFTY lyhyesti

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys ry, LFTY, on fyysikoiden, insinöörien ja lääkäreiden yhteinen poikkitieteellinen, aatteellinen ja ammatillinen yhdistys. Se on perustettu vuonna 1968 ja yhdistyksen jäsenmäärä on n. 140. Yhdistyksen historiaan voi tutustua kahden julkaistun juhlakirjan avulla. Juhlakirjoihin on koottu tietoa yhdistyksen toiminnasta vuosien varrella. Yhdistyksen jäsenistö kattaa lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan koko kentän oppi- ja tutkimuslaitoksista terveydenhuollon yrityksiin ja sairaaloihin. Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta lääketieteelliseen fysiikkaan, tekniikkaan ja biofysiikkaan sekä edistää näiden aineryhmien tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja teollisuuden kehitystä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuodesta 2002 lähtien yhdistys on järjestänyt vuosittain Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivän (LFT-päivä), jonka yhteydessä myös yhdistyksen vuosikokous on pidetty. LFT-päivän ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyömahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. LFT-päivään on perinteisesti kuulunut myös yhdistyksen alaan kuuluvien lopputöiden posterinäyttely.

Yhdistys on mukana myös muiden lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan alan tapahtumissa sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistys toimii linkkinä kansainvälisiin sisaryhteisöihin, joiden konferensseista mm. saamme kohtalaisen alennuksen.LFTY on seuraavien yhdistysten jäsen: Ilmoitamme myös alamme tapahtumista niin s-postitse kuin nettisivuillamme. LFTY pyrkii toiminnallaan lisäämään lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistysten, tutkimuksen, koulutuksen ja teollisuuden yhteistyötä. LFTY:n www-sivut ovat alan tutkija- ja jatkokoulutuksen infopaikka.

Jäsentiedotteet kuten muukin tiedotustoiminta on vuodesta 2000 lähtien pääsääntöisesti hoidettu sähköpostitse. LFTY:llä on oma postituslista, jolle LFTY:n jäsenet voivat liittyä lähettämällä liittymispyynnön LFTY:n sihteerille, secretary(at)lfty.fi.


LFTY:n säännöt

LFTY:n voimassaolevat säännöt löytyvät tästä linkistä: lfty-saannot-210723.pdf.

LFTY:n jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakea kaikki lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan kanssa tekemisissä olevat tai siitä kiinnostuneet henkilöt. Jäsenhakemuksen voit ladata alla olevasta linkistä

joka lähetetään sihteerille osoitteeseen secretary(at)lfty.fi.

Voit myös hakea jäsenyyttä seuraavalla Google-lomakkeella:

Vaihtoehtoisesti voit tilata jäsenhakemuksen yhdistyksen sihteeriltä (secretary(at)lfty.fi).

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat seuraavat: opiskelijajäsenet (perustutkinto-opiskelijat) ilman maksua (vuotuinen ilmoittautumisvelvollisuus), varsinaiset jäsenet 25 euroa ja kannattajajäsenet 400 euroa. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä maksua. Yhdistyksestä maksamattomien jäsenmaksujen takia erotettu jäsen liittyessään uudelleen jäseneksi maksaa uudelleenliittymisvuonna 1½-kertaisen jäsenmaksun.

LFTY-jäsenetuja

LFTY ry on International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) ja European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) -yhdistysten jäsen, minkä ansiosta LFTY ry:n jäsenet saavat ko. yhdistysten järjestämissä kongresseissa alennusta osallistumismaksuista.


Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan kansalliskomitea

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan kansalliskomitea toimii Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen (LFTY) yhteydessä. Kansalliskomiteassa on edustettuina jäseniä LFTY:stä ja Sairaalafyysikot ry:stä. Kansalliskomitea edustaa Suomessa sekä LFTY:n kattojärjestöjä, International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) ja European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES), että Sairaalafyysikot ry:n kattojärjestöjä, International Organization for Medical Physics (IOMP) ja European Federation of Organisations in Medical Physics (EFOMP). IFMBE ja IOMP ovat International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM) -yhdistyksen jäseniä, joka puolestaan on ollut vuodesta 1999 ICSU:n jäsenenä.

Tarkempaa tietoa kansalliskomiteasta löydät täältä.


Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan koulutus

Lääketieteellisen tekniikan alan kasvun myötä myös lääketieteellisen tekniikan koulutuksen tarve on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt. Viime vuosituhannen lopussa onkin perustettu useisiin korkeakouluihin lääketieteellistä tekniikkaa sisältäviä opetusohjelmia. Koulutusta annetaan nykyisin seuraavissa oppilaitoksissa:

Raportteja lääketieteellisen tekniikan koulutuksesta Suomessa